Ako funguje oko

V zdravom ostrovidiacom oku svetelné lúče prechádzaju rohovkou a šošovkou, ktoré ich sústreďujú do ostrého ohniskového bodu na sietnici. Fotoreceptory v sietnici transformujú svetelný signál na elektrické impulzy a tieto prechádzajú zrakovým nervom do mozgu. Mozog „preloží„ tento elektrický signál na obraz, ktorý my vnímame ako videnie. Oko teda pracuje presne ako digitálna kamera, ibaže obraz sa vytvára nie na displeji ale v našom mozgu.

Čo je refrakčná chyba?

Ak je optická mohutnosť rohovky a šošovky primeraná dĺžke oka, vzniká ostrý obraz priamo na sietnici, oko je emetropické a umožňuje ostré videnie do diaľky aj do blízka. V mnohých očiach však taká to rovnováha nie je. Vtedy hovoríme o refrakčných chybách. U krátkozrakého oka sa lúče zbiehajú pred sietnicou, u ďalekozrakého za sietnicou a u astigmatizmu na dvoch odlišných miestach. Tieto refrakčné chyby sú obyčajne dôsledkom zmeny dĺžky oka alebo tvaru a lomivosti rohovky.

Myopia alebo krátkozrakosť ("mínusová refrakčná chyba")

Je zapríčinená strmo zakrivenou rohovkou alebo veľkou predozadnou dĺžkou oka. Blízke predmety sú jasne viditeľné, ale vzdialenejšie sa javia rozmazane. Excimerovým laserom sa doporučuje krátkozrakosť operovať od -0,5D do -12,0D.

Hyperometropia alebo ďalekozrakosť ("plusová refrakčná chyba")

Rohovka je často príliš plochá, alebo oko je príliš skrátené. Blízke aj vzdialené body sú zvyčajne videné rozmazane. Doproučený rozsah operácii excimerovým laserom od +1,0 do +6,0 D

Astigmatizmus ("cylindrická refrakčná chyba")

Povrch rohovky je nepravidelný, tá istá rohovka ma strmejšie a menej strmé zakrivenie, čo spôsobuje zbiehanie svetelných lúčov na viacerých miestach. Preto je videnie rozmazané alebo dvojité vo všetkých vzdialenostiach. Pokiaľ nie je astigmatizmus nepravidelný, niet operačného obmedzenia, zvyčajne + - 7,0 Dcyl. 

Náš nový laser má FDA certifikát na operácie krátkozrakosti až do –14D, ďalekozrakosti do +6D a astigmatizmu do +/- 6D