Cenník

Vyšetrenia a správa pacienta

Očné vyšetrenie  - základné (napr. predpis okuliarov ) 19,00 €
Očné vyšetrenie kompletné -  základné + očné pozadie panfundoskopia 29,00 €
Kontrolné vyšetrenie ( do 2 týždňov od prvého vyšetrenia)  10,00 €
Vyšetrenie očného pozadia – panfundoskopia  10,00 €
Vyšetrenie zorného poľa – perimetria  10,00 €
Topografia rohovky  – Oculyzer Pentacam  20,00 €
OCT vyšetrenie sietnice alebo zrakového nervu  20,00 €
OCT vyšetrenie sietnice + zrakového nervu v jednom sedení  30,00 €
Angio OCT - doplatok k OCT vyšetreniu  10,00 €
Pachymetria  10,00 €
Gonioskopia  10,00 €
Predoperačné vyšetrenie pred laserovou operáciou 35,00 €
Kontrolné vyšetrenie po laserovej excimerovej operácii( po viac ako roku) 35,00 €
Očné vyšetrenie na vodičský preukaz  - zárobkovočinná osoba 25,00 €
Očné vyšetrenie na vodičský preukaz   - dôchodca, študent  19,00 €
Očné vyšetrenie na zbrojný, letecký preukaz 25,00 €
Očné vyšetrenie pre zamestnávateľa 25,00 €
Preventívna prehliadka na žiadosť FO alebo PO mimo ZP 29,00 €
Vyšetrenie pre komerčnú poisťovňu  35,00 €
Vyšetrenie pacienta pred plastickou operáciou 15,00 €
Kontrolné vyšetrenie po kozmetickej operácii  10,00 €
Aplikácia kontaktných šošoviek + skúšobný pár KŠ a štartér 30,00 €
Očné vyšetrenie nositeľa kontaktných šošoviek 20,00 €
Aplikácia mydriatík, fluoresceínový test 3,00 €
Spravovanie pacienta 7,00 €
Dispenzarizovaný pacient – spravovanie 3,00 €
Potvrdenie o zdravotnom stave, lekárske potvrdenie 15,00 €
Vystavenie náhradných hlásení, nálezov, receptu opakovane 7,00 €
Archivácia nálezov, event. fotodokumentácia, event. USB kľúč 5,00 €
Konzultácia s lekárom bez vyšetrenia ( do 15 min) 15,00 €

Operácie

Laserová operácia LASEK  1 oko 390,00 €
Laserová operácia PRK  1 oko 350,00 €
Laserová operácia  PTK 1 oko 230,00 €
Plastická operácia mihalníc - blefaroplastika 1 oko 190,00 €
Odstránenie tumoru mihalníc z kozmetických dôvodov ( podľa rozsahu)  50,00 - 100,00 €

Iné

Air optix aqua HG 6 ks 35,00 €
Air optix aqua HG 3 ks 18,00 €
Air optix aqua HG pre astigmat. 6 ks 54,00 €
Air optix aqua HG pre astigmat. 3 ks 28,00 €
Air optix aqua HG multifokal 6 ks 56,00 €
Air optix aqua HG multifokal 3 ks 29,00 €
Dailies comfort plus 30 ks (aj toric) 23,00 €
Dailies comfort plus 90 ks 59,00 €
Dailies all day comfort 30 ks 19,00 €
Dailies all day comfort 90 ks 49,00 €
Air optix aqua N/D 6 ks 45,00 €
OPTIVE  gtt 10,00 €
HYLOCOMOD gtt 11,00 €

Cenník platný od 1.1.2019 pre samoplatcov, pacientov VšZP a pre výkony, ktoré sú mimo úhrady ZP Dôvera a Union.