Laserový zákrok

Metódy zákroku

Podstatou operácie je zmena zakrivenia rohovky.
Laserovou fotoabláciou
(odparením časti rohovky pomocou svetla) vzniká nový profil zakrivenia rohovky, ktorým rovnobežné lúče svetla dopadajúce do oka sa zbiehajú na sietnici, čím umožnia ostré videnie. V prípade myopie sa prevádza fotoablácia v centrálnej časti rohovky, čím dosiahneme jej oploštenie. Pri hypermetropickom oku prevádzame fotoabláciu prstencovitého tvaru, ktorá naopak zostrmuje centrálne časti rohovky. 

Fotorefrakčná keratektómia (PRK):

Fotorefrakčná keratektómia je bezpečná operačná metóda na riešenie krátkozrakosti (myopie), ďalekozrakosti a astigmatizmu. Cieľom tejto metódy je podstatné zníženie refrakčnej chyby oka alebo jej úplné odstránenie. Pri fotorefrakčnej keratektómii je zákrok vykonávaný na oku znecitlivenom očnými kvapkami. Najskôr sa mechanicky odstráni epitel rohovky a potom lúč excimerového laseru odstráni povrchové vrstvy rohovkovej strómy v kruhovej zóne, čím sa zmení zakrivenie rohovky a rovnobežné lúče svetla dopadajúce do oka sa opäť zbiehajú na sietnici. Vlastný zákrok trvá rádovo sekundy. Zákrok je možné vykonať na oboch očiach v priebehu jedného sedenia. Po vykonanom zákroku sa nasadí kontaktná šošovka a aplikujú sa antibiotické kvapky a umelé slzy.

LASEK (laser-assisted subepiteliálna keratektómia):

LASEK je v súčasnosti bezpečná, moderná metóda na odstránenie strednej a vysokej krátkozrakosti, ďalekozrakosti a astigmatizmu. Zákrok sa vykonáva pri lokálnom znecitlivení oka, trvá niekoľko minút a nie je bolestivý.

Pri operácií sa pôsobením roztoku 20% alkoholu uvoľní epitel rohovky, ktorý sa odklopí a excimerovým laserom sa odstráni potrebná povrchová časť rohovky. Po laserovom ošetrení sa epitel priloží na pôvodné miesto a nasadí sa kontaktná šošovka, ktorá sa v oku ponechá 2-4 dni. Výhodou tejto metódy je menšia bolestivosť po operácii, rýchlejšie hojenie rohovky s nižšou tvorbou pooperačných jazvičiek, a tým rýchlejšou rehabilitáciou videnia.

Fototerapeutická keratektómia (PTK):

PTK je zákrok excimerovým laserom, ktorým sa odstraňujú niektoré povrchové zmeny rohovky, ako napr. jazvy, zákaly, nehojace sa defekty epitelu a niektoré degeneratívne ochorenia rohovky.

Rozhodnutie o tom, ktorý spôsob zákroku sa pacientovi doporučí, urobí zástupca poskytovateľa – odborný lekár po kompletnom očnom vyšetrení pacienta a v súlade s požiadavkami pacienta. 

Priebeh zákroku a pooperačný priebeh

Pred zákrokom dostane pacient kvapky na znecitlivenie oka. Oko bude kvapkami úplne znecitlivené a pacient nebude pociťovať žiadnu bolesť. Pacient bude operatérom poučený, kam a ako sa má pri zákroku pozerať. Excimerový laser je vybavený kontrolným systémom (active eye tracking), ktorý v prípade neudržania pohľadu a pri pohybe pacienta sám preruší prácu. Pacientovi bude aplikovaný jemný rozvierač, ktorý mu zabráni žmurkať a zatvoriť oko. Vlastný zákrok je nebolestivý (a to i počas práce samotného excimerového laseru), prebieha v lokálnej anestézii a trvá niekoľko desiatok sekúnd. Po zákroku bude na oko aplikovaná kontaktná šošovka

Na celú procedúru, ktorá zahŕňa prípravu, výkon, pooperačné ošetrenie a poučenie je vhodné si vyhradiť 2 až 4 hodiny.

Operácia je ambulantná a pacient bezprostredne po nej odchádza domov. Pooperačné kontroly sú (pokiaľ lekár neurčí inak) po 4. až 7.dňi a v 1.,3.,6. mesiaci po zákroku. Termíny budú dohodnuté vždy pri kontrolách, event. telefonicky. Tieto kontroly sú v cene zákroku.

Po zákroku doporučuje poskytovateľ používať slnečné okuliare s dostatočným UV filtrom za každého počasia. Prvé dni je vhodné vyhýbať sa dráždivému počasiu, ako sú zafajčené miestnosti, prašné miesta, či miesta s ostrým slnkom. Možné a dovolené sú všetky bežné športové činnosti a fyzická námaha, taktiež pozeranie televízie, čítanie a práca s počítačom. Oko sa však musí naučiť zaostrovať do blízka, čo môže v niektorých prípadoch trvať niekoľko dní, resp. týždňov. Ostré videnie, rovnako ako pred operáciou v okuliaroch, bude dosiahnuté v priebehu 3 až 6 mesiacov po operácii, postupne a plynulo. Občas môže videnie v priebehu dňa mierne kolísať.