O nás

Ambulancia je vybavená najmodernejšími oftalmologickými prístrojmi, ktoré umožňujú diagnostiku refrakčných chorôb oka, diagnostiku ochorení rohovky, predného segmentu oka, šošovky ( katarakta ), glaukómu a ochorení sietnice:

 • Projekčný optotyp
 • Plneautomatický keratorefraktometer CANON - meranie refrakcie a zakrivenia rohovky
 • Plneautomatický bezkontaktný tonometer CANON - bezkontaktné meranie vnútroočného tlaku
 • Pachymeter - meranie hrúbky rohovky pomocou ultrazvuku
 • Biomikroskop (digitálna fotoštrbinova lampa)CSO 900 - vyšetrenie predného segmentu oka a jeho fotodokumentácia
 • VOLK šošovky - bezkontaktné vyšetrenie očného pozadia - očný nerv, sietnica a ich fotodokumentácia na biomikroskope
 • Gonioskopická šošovka - vyšetrenie komorového uhla pri diagnostike glaukómu a jeho fotodokumentácia na biomikroskope
 • Automatický statický perimeter MEDMONT - vyšetrenie zorného poľa.

    


ALLEGRO Oculyzer (Pentacam)

Kompletná a presná diagnostika rohovky pomocou moderného diagnostického rohovkového topografu ALLEGRO Oculyzer zabezpečí presné určenie problému a pomocou jeho diagnostiky navrhneme najoptimalnejšie riešenie pre Vás. S existujúcim prepojením diagnostickej stanice Oculyzer a terapeutického lasera Eye-Q - OcuLink - vieme poskytnúť špecializovaný „na mieru šitý“ zákrok na rohovke s nepravidelným tvarom (topo-guided custom ablation), ktorá by za iných okolností nebola vhodná na laserový zákrok.

ALLEGRO Oculyzer je založený na odskúšanej technológií pentacam. Prémiové diagnostické zariadenie poskytuje bezkontaktné meranie a kompletnú analýzu predného segmentu oka. Merania sú uskutočnené od povrchu predného segmentu po zadnú stranu šošovky.

Integrovaná rotujúca Scheimpflugova kamera robí až 50 obrazov v reálnom čase a poskytuje pre svoje merania 25 000 bodov. Merací proces robí obrázky pomocou bodovej matrice v strede merania (fine-mashed) a tým poskytuje dáta s vysokým rozlíšením zo stredu rohovky a umožňuje 3D analýzu.

Klinické indikácie využitia topograficky navádzaných zákrokov sú:

 • Decentrované ablácie po predchádzajúcich zákrokoch
 • Zväčšenie malých optických zón 
 • Rohovkové jazvy 
 • Neúplný keratokonus 
 • Nepravidelné ablácie po predchádzajúcich zákrokoch 
 • Nepravidelnosti v centre rohovky