Náš tím

Personál pracoviska

MUDr. Jana Mattová –  očná lekárka. LF UK v Bratislave ukončila v roku 1993. V priebehu nasledujúcich rokov absolvovala I. a II. atestáciu z oftalmológie a skúšku z mikrochirurgie oka. Pracovala do r. 2004 ako sekundárny lekár a neskôr ordinár pre glaukóm na Očnom oddelení FN Nitra. Od r. 2004 do 2008 bola primárkou Oftalmologického oddelenia FN v Nových Zámkoch. Venovala sa predovšetkým mikrochirurgii,  operáciám katarakty a glaukómu. Od r. 2009 vykonáva súkromnú prax v Alegreta s.r.o., Očnom centre v Nitre, kde vykonáva laserové operácie očí, plastické operácie očí, venuje sa diagnostike a liečbe glaukómu . 
Je členkou SLK a SLS. Od r. 2009 je zakladajúcou členkou výboru Slovenskej glaukómovej spoločnosti. Venuje sa osvete zeleného zákalu a postgraduálnemu vzdelávaniu lekárov formou odborných prednášok a kurzov. 

Mgr. Mária Voráčková – špecializovaná zdravotná sestra. V r. 2010 ukončila SZU v Bratislave, odbor Ošetrovateľstvo. Od r.2002 do r. 2010 pracovala v Špecializovanej nemocnici Zobor- TARCH. Od r. 2010 – 2015 pracovala v NsP Topoľčany . Od r. 2015 vykonáva funkciu zdravotnej sestry v Alegreta s.r.o. Je členkou ČK a Komory  sestier.

Mgr. Mária Voráčková – špecializovaná zdravotná sestra. V r. 2010 ukončila SZU v Bratislave, odbor Ošetrovateľstvo. Od r.2002 do r. 2010 pracovala v Špecializovanej nemocnici Zobor- TARCH. Od r. 2010 – 2015 pracovala v NsP Topoľčany . Od r. 2015 vykonáva funkciu zdravotnej sestry v Alegreta s.r.o. Je členkou ČK a Komory  sestier.